تاریخنگار

پایگاه داده های تاریخی و کتابشناسی

تاریخنگار

پایگاه داده های تاریخی و کتابشناسی

تاریخنگار

آرمان وبگاه تاریخنگار ، پیشکش داده های سودبخش در زمینه تاریخ و فرهنگ است و تلاش دارد تا راهنمای کوچکی برای دانش پژوهان پرسشگر و کوشا باشد. ایدون چنین باد.
نشانی پست الکترونیکی تاریخنگار در قسمت «تماس با من» درج است

طبقه بندی موضوعی

کتابنامه همه چیز در ایران

شنبه, ۱۱ مهر ۱۳۹۴، ۰۸:۴۶ ق.ظ

این کتابنامه را پیشتر تهیه کرده و در وبلاگی بسیار قدیمی گذاشته بودم . اکنون به درخواست دوستی دوباره در این مکان جدید می نهم تا شاید مقبول طبع دوستان افتد.

o        آرامگاه در گستره فرهنگ ایرانی : مهدی غروی (تهران،  انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1376)

o        ارتش شاهنشاهی ایران از کورش تا پهلوی : یحیی ذکاء  (تهران، شورای جشنهای 2500 ساله، 1350)

o        استبداد در ایران: حسن قاضی مرادی (تهران، اختران، 1380)

o        اطلس تاریخی ایران : گروه مولفین (تهران، سازمان جغرافیائی کشور ، 1379)

o        اولین ها در ایران : خلیل محمدزاده  ( تهران، ورق ، 1376)

o        25 سده مالیات : عنایت الله شاپوریان  (تهران، بی نا،1350)

o        پارلمانتاریسم در ایران : امیر مسعود شهرام نیا (تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، 1379)

o        پایتختهای ایران : محمد یوسف کیانی( تهران، سازمان میراث فرهنگی ، 1374)

o        پژوهشگران معاصر ایران : هوشنگ اتحاد ( تهران ، نگاه معاصر ، 1388-1378) 8 ج

o        پوشاک در ایران: گروه مولفین ؛ ترجمه پیمان متین (تهران ، امیرکبیر ، 1382)

o        پیدایش و تحول خوشنویسی ایران : فروغ علی شاهرودی ( تهران، رسانش، 1388) 2 ج

o        پیشینه سفال و سفالگری در ایران : محمد یوسف کیانی (تهران، نسیم شمال، 1379)

o        تاریخ آموزش و پرورش اسلام و ایران : علی محمد الماسی( تهران،  دانش امروز ، 1370)

o        تاریخ اجتهاد و تقلید : احمد میرخانی ( تهران،  مولف ، 1372)

o        تاریخ ادبیات در ایران : ذبیح الله صفا (تهران، فردوسی،1370) 5 ج

o        تاریخ ادیان و مذاهب در ایران : عباس قدیانی ( تهران ، انیس ، 1374) 

o        تاریخ اساطیری ایران: ژاله آموزگار ( تهران ، سمت ، 1374)

o        تاریخ بیمارستانهای ایران از آغاز تا عصر حاضر : حسن تاج بخش (تهران، پژوهشکده علوم انسانی، 1379)

o        تاریخ پزشکی ایران: سیریل الگود ؛ ترجمه محسن جاویدان (تهران،  اقبال،1352)

o        تاریخ پزشکی و دامپزشکی در ایران : حسن تاجبخش (تهران، دانشگاه تهران، 1374) 2 ج

o        تاریخ پست در ایران: فریدون عبدلی فرد (تهران، هیرمند،1375)

o        تاریخ پناهندگان ایران از صفویه تا قاجار : حسین بابیوردی ( تهران ، وحید ، 1369)

o        تاریخ پوشاک ایران از ابتدا تا حمله مغول : محمدرضا چیت ساز (تهران، سمت ،1379)

o        تاریخ تاریخ در ایران : رضا عبداللهی ( تهران ، امیرکبیر، 1376)

o        تاریخ تجارت و سرمایه گذاری در ایران : خسرو معتضد (تهران، جانزاده،1366)

o        تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران : محمد محیط طباطبائی( تهران، بعثت ، 1366)

o        تاریخ تربیت بدنی و ورزش : الهام فرهادفر (تهران، بامداد کتاب، 1388)

o        تاریخ تحول لباس در ایران : محمد مشیرپور ( مشهد ، بی نا ، 1346)

o        تاریخ جامع راه آهن در ایران:  محمدکاظم مکملی (تهران، روابط عمومی اداره راه آهن، 79-1377) 2ج

o        تاریخ جنگهای ایران از ماد تا امروز : علی غفوری (تهران، اطلاعات، 1388)

o        تاریخ چاپ در ایران : شهلا بابازاده  (تهران، طهوری، 1378)

o        تاریخ چهار هزار ساله ارتش ایران : اسدالله معطوفی (گرگان، ایمان، 1382) 2 ج

o        تاریخ خانقاه در ایران : محسن کیانی( تهران ، طهوری ، 1369)

o        تاریخ دامپزشکی و پزشکی ایران: حسن تاج بخش ( تهران، دانشگاه تهران، 74-1372) 2 ج

o        تاریخ دارائی ایران: مجید یکتائی (تهران، بی نا ،1340)

o        تاریخ دریانوردی ایرانیان : هادی حسن ، ترجمه آغاسی (تهران، بی نا ، 1358)

o        تاریخ زمین لرزه های ایران : نیکلاس آمبرز و چارلز ملویل ؛ ترجمه ابوالحسن رده (تهران، آگاه ، 1370)

o        تاریخ ژاندارمری ایران از آغار تا حال : جهانگیر قائم مقامی (تهران، روابط عمومی ژاندارمری ، 1355)

o        تاریخ سفال و کاشی در ایران : میر محمد عباسیان( تهران، گوتنبرگ ، 1370)

o        تاریخ سوار و سوارکاری در ایران :  علی محمد برافروخته ( تهران، بی نا ، 1320)

o        تاریخ سیاسی ارتش ایران : یونس پارسا بناب (واشنگتن ، بی نا ، 1989)

o        تاریخ سینمای ایران از آغاز تا 1357 : مسعود مهرابی (تهران، فیلم ، 1368)

o        تاریخ سینمای ایران : جمال امید (تهران، روزنه ،1374)

o        تاریخ صنایع ایران : جرج کریستی ویلسن؛ ترجمه عبدالله فریار (تهران، فرهنگسرا ، 1366)

o        تاریخ صنعت برق در ایران : محمدصادق حامد و منوچهر حبیبی (تهران ، تابش برق، 1376)

o        تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام در ایران : یحیی ذکاء  (تهران،علمی و فرهنگی،1376)

o        تاریخ علم در ایران : مهدی فرشاد (تهران، امیرکبیر ،1366)

o        تاریخ فرهنگ ایران از آغاز تا حاضر: عیسی صدیق (تهران، دانشگاه تهران، 1347)

o        تاریخ کوهنوردی ایران : داوود محمدی فر و محمدعلی ابراهیمی (تهران، سبزان، 1382)

o        تاریخ گمرگ ایران : مجید یکتائی (تهران، دانش، 1354)

o        تاریخ مطبوعات در ایران و جهان : جهانگیر صلح جو (تهران، سیمرغ، 1348)

o        تاریخ مهندسی در ایران : مهدی فرشاد (تهران، بلخ ، چ2 ، بی تا)

o        تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران: حسین محبوبی اردکانی(تهران، دانشگاه تهران،70-1368)3ج

o        تاریخ موسیقی ایران: روح انگیز راهکانی (تهران، پیشرو، 1377)

o        تاریخ مدارس ایران : حسین سلطان زاده (تهران، آگاه، 1364)

o        تاریخ نقاشی در ایران: زکی محمد حسن ؛ ترجمه ابوالقاسم سحاب (تهران، سحاب،چ4 ،1364)

o        تاریخ نگارگری در ایران : عبدالمجید شریف زاده (تهران، حوزه هنری،1375)

o        تاریخ نیروی هوائی ارتش شاهنشاهی ایران : مرتضی طلوعی (تهران، بی نا ، 1355)

o        تاریخ ورزش در ایران : فرامرز برزگر ( تهران، تربیت بدنی، 1350)

o        تاریخ یهود ایران : حبیب لوی ( تهران، بروخیم ، 39-1334) 3 ج

o        تاریخچه بست و بست نشینی در ایران: عباس خالصی(تهران، علمی،1366)

o        تاریخچه چپق و قلیان : احمد کسروی (تهران ، شرق ، 1335)

o        تاریخچه سیر و سفر در ایران : حسن مرسلوند ( تهران، مرکز تحقیقات ایرانگردی، 1386)

o        تاریخنگاری در ایران: گروه مولفین ؛ ترجمه یعقوب آژند (تهران، گستره ،1360)

o        تحزب و توسعه سیاسی در ایران : گروه نویسندگان  (تهران ، همشهری ، 1378)

o        تحولات قومی در ایران : مجتبی مقصودی ( تهران، موسسه مطالعات ملی، 1380)

o        تحول نظام قضائی در ایران : محمد زرنگ (تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381) 2 ج

o        ترانه سرائی در ایران : محمد پناهی سمنانی (تهران، سروش،1376)

o        تضاد دولت و ملت در ایران : محمدعلی کاتوزیان ؛ ترجمه علیرضا طیب (تهران، نی،1380)

o        تقسیمات کشوری در ایران : جاوید شیرازی و دیگران ( تهران، پرسمان،1382)

o        تکامل فئودالیسم در ایران : فرهاد نعمانی (تهران، خوارزمی، 1358)

o        تکوین سرمایه داری در ایران: محمدرضا فشاهی (تهران، گوتنبرگ،1360)

o        تئاتر ایران در گذر زمان : گروه مولفین (تهران، افراز ، 1387) 2 ج

o        جامعه شناسی ده در ایران: خسرو خسروی (تهران، مرکز نشر دانشگاهی،1372)

o        جستجو در تصوف ایران: عبدالحسین زرین کوب (تهران، امیرکبیر، چ ششم، 1379)

o        جغرافیا در ایران : محمد حسن گنجی ( مشهد ، آستانقدس ، 1366)

o        جمعیت و شهرنشینی در ایران: حبیب الله زنجانی( تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی، 1370)

o        چاپارخانه و راههای چاپاری در ایران : فیروز عبدلی (تهران،  هیرمند، 1383)

o        خط و زبان در گذر فرهنگ ایران : مصطفی فرزام (تهران، قوانین ،1380)

o        دادگستری در ایران : محمد محیط طباطبائی ( تهران ، بی نا ، 1347)

o        دیوارنگاری در ایران : عبدالمجید شریف زاده (تهران، میراث فرهنگی، 1381)

o        ساخت دولت در ایران : غلامرضا انصافپور ( تهران، امیرکبیر، 1356)

o        ساختار علم و تکنولوژی در ایران : شاپور اعتماد (تهران، مرکز ،1376)

o        سفال و سفالگری در ایران از ابتدای نوسنگی تا معاصر : سیف الله کامبخش فرد (تهران، ققنوس ، 1379)

o        سیری در صنایع دستی ایران : جی ، کلارک (ژاپن، بانک ملی ایران ، 1355)

o        شاه کشی در ایران و جهان: انور خامه ائی ( تهران، چاپخش ، 1380)

o        شرح حال رجال و مشاهیر ایران : مصطفی صدرالدین( تهران ، شقایق ، 1366)

o        شهرگرائی و شهرنشینی در ایران : مهدی امانی (تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ،1350)

o        شهرنشینی در ایران : فرخ حسامیان و دیگران (تهران، آگاه ، 1363)

o        شهرهای ایران : محمد یوسف کیانی ( تهران، وزارت ارشاد، 1366) 2 ج

o        طغراها و فرمانهای پادشاهان ایران : محمدعلی کریم زاده تبریزی ( لندن، بی نا ، 1385)

o        طنز و طنز پردازی در ایران : حسین بهزادی اندوهجردی (تهران، صدوق ، 1378)

o        فراماسونری در ایران از آغار تا تشکیل لژ بیداری : محمود کتیرائی (تهران، اقبال،1352)

o        فرش ایران : سیسیل ادواردز ؛ ترجمه مهیندخت صبا (تهران،  انجمن دوستداران کتاب، بی تا)

o        فرهنگ آثار ایرانی . اسلامی : احمد سمیعی و دیگران ( تهران ، سروش ،87-1385) 4 ج

o        فرهنگ افسانه های مردم ایران : علی اشرف درویشیان و ... (تهران، کتاب و فرهنگ، 79-1377) 4 ج

o        فرهنگ ناموران معاصر ایران : دفتر ادبیات انقلاب ( تهران ، سوره مهر ، 88-1380) 5 ج

o        فنون و صنایع در ایران : پرویز محبی ، ترجمه آرام قریب (تهران، اختران ،1383)

o        قناتهای ایران: اچ ، وولف ؛ ترجمه حسین نیر (تهران، مرکز تحقیقات روستائی، 1363)

o        قومیت و قوم گرائی در ایران : حمید احمدی ( تهران، نی ، 1378)

o        قهوه خانه های ایران : علی بلوکباشی ( تهران، پژوهشهای فرهنگی، 1375)

o        کاروانسراهای ایران : ماکسیم سیرو ؛ ترجمه عیسی بهنام (تهران، سازمان حفاظت آثار باستانی، بی تا)

o        کوچ نشینی در ایران : سکندر امان اللهی بهاروند (تهران، آگاه ، 1367)

o        لیبرال ناسیونالیزم در ایران: سوسن سیاوش ؛ ترجمه ع.م قدسی (تهران، بازشناسی اسلام و ایران،1380)

o        گیتا شناسی ایران : عباس جعفری ( تهران، گیتا شناسی ، 84-1379) 3 ج

o        مالک و زارع در ایران: آن لمبتن ؛ ترجمه منوچهر امیری (تهران، علمی و فرهنگی ، چ3 ، 1362)

o        ماهیگیری در ایران : محمود صبوری و علی مقیم (تهران، بی نا ،1383)

o        مردم شناسى ایران: هنری فیلد ؛ ترجمه عبدالله فریار (تهران، ابن‏سینا، 1343).

o        موسیقی در ایران، از آغاز تا امروز : غلامرضا جوادی (تهران، همشهری، 1380)2ج

o        میوه های دار ، تاریخ جنبشهای مردمی و مذهبی ایران..: محمودپورشالچی (تهران، زرین ،1376)2ج

o        ناسیونالیزم در ایران : ریچاردکاتم ؛ ترجمه فرشته سرلک (تهران، گفتار،1371)

o        نمایش در ایران : بهرام بیضائی (تهران، روشنگران و مطالعات زنان،چ2 ، 1379)

o        نمایشنامه نویسی در ایران : یعقوب آژند (تهران، نی ،1373)

o        وزارت و وزیران درایران: زهرا شجیعی (تهران، دانشکده علوم اجتماعی،1355)

o        هفت هزار سال هنر فلزکاری در ایران: محمدتقی احسانی  (تهران، علمی و فرهنگی،1368)

o        هنر ایران : آندره گدار ؛ ترجمه بهروز حبیبی (تهران، دانشگاه ملی، 1358)

o        هنرهای ایران :  و . فریه ، ترجمه پرویز مرزبان (تهران، فرزان، 1374) 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۰۷/۱۱
تاریخنگار

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی