تاریخنگار

پایگاه داده های تاریخی و کتابشناسی

تاریخنگار

پایگاه داده های تاریخی و کتابشناسی

تاریخنگار

آرمان وبگاه تاریخنگار ، پیشکش داده های سودبخش در زمینه تاریخ و فرهنگ است و تلاش دارد تا راهنمای کوچکی برای دانش پژوهان پرسشگر و کوشا باشد. ایدون چنین باد.
نشانی پست الکترونیکی تاریخنگار در قسمت «تماس با من» درج است

طبقه بندی موضوعی

۱۴ مطلب با موضوع «کتابشناسی» ثبت شده است

 1. آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمدگل محمدی ومحمدابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی،1377
 2. ‫‫‫‫‫‫آوری، پیتر، تاریخ معاصر ایران از تأسیس تا انقراض سلسله قاجاریه، محمد رفیعی مهرآبادی، تهران،  عطایی، بی تا
 3. ادیبی، حسین، طبقه متوسط جدید در ایران، تهران، نشر جامعه، 1358
 4. ‫‫‫‫‫‫‫‫‫بی نام ، اسناد نهضت آزادی ایران، جلدهای متعدد، تهران، نهضت آزادی ایران، 63-1362
 5. ‫‫بی نام ، اسناد و دیدگاهها: حزب توده ایران از آغاز پیدایی تا انقلاب بهمن 1357، تهران، انتشارات حزب تودهایران،1360
 6. ‫‫‫الگار، حامد و دیگران، سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی، ترجمه عباس مخبر، تهران، طرح نو، 1371
 7. الگار، حامد و دیگران، نهضت بیدارگری در جهان اسلام، ترجمه محمدمهدیجعفری، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1362.
 8. ‫‫امینی، داوود، جمعیت فداییان اسلام و نقش آن در تحولات سیاسی اجتماعی ایران، تهران، مرکز اسنادانقلاب اسلامی، 1381
 9. ‫‫‫‫‫بهنود، مسعود، از سیدضیا تا بختیار، تهران، سازمان انتشارات جاویدان، چاپ چهارم، 1369.
 10. ‫‫بیل، جیمز، شیر و عقاب (تراژدی روابط ایران و آمریکا)، 2جلد ، ترجمه مهوش غلامی، تهران، نشرکوبه، 1371
 11. ‫‫بی نام ، صحیفه نور: مجموعه رهنمودهای امام خمینی، 22جلد،  تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 71- 1361
 12. بی نام : سیاست و سازمان حزب توده از آغاز تا فروپاشی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، جلد 1، تهران، 1370
 13. بی نام ، گذشته چراغ راه آینده است، بی جا، بی نا، بی تا
 14. ‫‫‫‫‫تربتی سنجابی، محمود، قربانیان باور و احزاب سیاسی ایران، تهران، انتشارات آسیا،  1357
 15. ترکمان، محمد، نقدی بر مصدق و نبرد قدرت، تهران، رسا، 1371.
 16. ‫‫‫جردفادقانی، م. علمای بزرگ شیعه: از کلینی تا خمینی، قم، انـتشارات معارف  اسلامی، 1346
 17. ‫‫‫جعفریان، رسول، جریانها و سازمانهای مذهبی سیاسی ایران، تهران،  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ پنجم، 1383
 18. ‫‫‫‫حسینیان، روح الله، بیست سال تکاپوی اسلام شیعی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381
 19. ‫‫دانشجویان مسلمان پیرو خط امام : مجموعه اسناد لانه جاسوسی آمریکا، تهران، مرکز نشر اسناد لانه جاسوسی آمریکا، 1366
 20. ‫‫دوانی، علی، نهضت روحانیون ایران، 10 جلد، تهران، بنیاد فرهنگی امام رضا ،1379- 1360
 21. ‫‫‫‫‫رجبی، محمدحسن، علمای مجاهد، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382
 22. ‫‫رضوی، مسعود، هاشمی و ...: تاریخ سیاسی ایران از انقلاب تا جنگ، تهران، انتشارات همشهری، 1376
 23. ‫‫روحانی، سیدحمید، نهضت امام خمینی، 3جلد،  مرکز  اسناد انقلاب اسلامی، 1372
 24. ‫‫‫سمیعی، احمد، سی و هفت سال، تهران، انتشارات شباویز، چاپ چهارم، 1367
 25. ‫‫شهبازی، عبدالله ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، جلد دوم. تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ شانزدهم، 1382 
 26. ‫‫‫‫‫‫عاقلی، باقر، روزشمار تاریخ ایران: از مشروطه تا انقلاب اسلامی، 2جلد، تهران، نشر گفتار، چاپ دوم، 1372
 27. عاقلی، باقر، شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، 3 جلد، تهران، نشر گـفتار و نشـر عـلم، 1380
 28. ‫‫‫‫عظیمی، فخرالدین، بحران دمکراسی در ایران1332-1320 ، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی ـبیژن نوذری، تهران، البرز، 1372
 29. ‫‫علی بابایی، غلامرضا، فرهنگ تاریخی ـ سیاسی ایران و خاورمیانه، 4 جلد، تهران، مـؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1374
 30. ‫‫‫فاتح، مصطفی، پنجاه سال نفت ایران، تهران، انتشارات چهر، 1335
 31. ‫‫قادری، حاتم، تحلیلی از انقلاب اسلامی ایران، تهران، دفتر تحقیقات و برنامه ریزی وزارت آمـوزش و پرورش، 1364
 32. قاروقی، احمد ـ لورویه، ژان، ایران بر ضدّ شاه، ترجمه مهدی نراقی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1358
 33. کاتم، ریچارد، ناسیونالیسم در ایران، ترجمه فرشته سرلک، تهران، نشر گفتار، 1371
 34. ‫‫‫‫کدی، نیکی. آر، ریشه های انقلاب اسلامی، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ دوم 1375
 35. ‫‫کرباسچی، غلامرضا، تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی ، تاریخ حوزه علمیه قم، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1380
 36. ‫‫گازیوروسکی، مارک. ج.، سیاست خارجی آمریکا و شاه، ترجمه فریدون فاطمی، تهران، نشر مرکز،1371
 37. گروه مولفان : هفت هزار روز تاریخ ایران و انقلاب اسلامی، 2جلد ،  تهران، بـنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران، 1371
 38. ‫‫‫‫‫لپینگ، برایان، سقوط امپراتوری انگلیس و دولت دکتر مصدق، ترجمه محمود عنایت، تهران، کتابسرا، 1365
 39. ‫‫‫‫منصوری، جواد، تاریخ قیام پانزده خرداد به روایت اسناد، 2 جلد، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،
 40. ‫‫‫‫نجاتی، غلامرضا، تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران،  2جلد ، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا ، 1371
 41. ‫‫نجفی، موسی ـ فقیه حقانی، موسی، تاریخ تحولات سیاسی ایران، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ سوم، 1383
 42. ‫‫هالیدی، فرد، دیکتاتوری و توسعه در ایران، ترجمه فضل الله نیک آیین، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1358
 43. ‫‫‫همایون کاتوزیان، محمدعلی، مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران، ترجمه فرزانه طاهری، تهران، نشر مرکز، 1372
 44. ‫‫هوشنگ مهدوی، عبدالرضا ، سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی، تهران، نشر البرز، 1373

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۵ ، ۱۰:۰۶
تاریخنگار

- افتتاح الدعوه : نعمان ابن حیون تمیمی (تونس، 1416 ق)

- عیون الاخبار و فنون الاثار : ادریس عماد الدین (بیروت، 1404 ق)

- الاشاره من نال الوزراه : امین الدین ابن صیرفی (المهد العلمی الفرنسی، 1410ق)

- اخبار ملوک بنی عبید و سیرتهم: ابوعبدالله صنهاجی، ترجمه حجت الله جودکی (امیرکبیر، 1378 خ)

- الدرر المضیئه فی اخبار الدوله الفاطمیه : عبدالله بن دواداری (قاهره ، 1961 م)

- الکامل فی التاریخ : عزالدین علی ابن اثیر ، ترجمه محمدحسین روحانی(اساطیر، 1370 خ)

- اتعاظ الحنفا باخبار الائمه الفاطمیین الخلفا : تقی الدین احمد مقریزی( مجلس الاعلی، 73-1948 م)

- المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم : ابوالفرج ابن جوزی (بیروت، 1412 ق)

- النجوم الزاهره فی اخبار ملوک القاهر: ابوالمحاسن ابن تغری بردی (دارالکتب المصریه، 1375 ق)

- حسن المحاضره فی اخبار مصر و القاهره : جلال الدین سیوطی (مطبعه الحلبی ، 1967 م)

- مختصر الدول : جمال الدین ابن عبری ، ترجمه عبدالمحمد آیتی(علمی و فرهنگی، 1377 خ)

- العبر : عبدالرحمن ابن خلدون، ترجمه عبدالمحمد آیتی (تحقیقات فرهنگی، 1371 خ)

- تاریخ الفاطمیین فی مصر: علی زاهدی(حیدراباد ، 1948 م)

- تاریخ خلفای فاطمی : عبدالحمن سیف آزاد (مجله ایران باستان، 1341 خ)

- دولت فاطمیان: عباس همدانی ، ترجمه یعقوب آژند ( مولی، 1364 ش)

- فاطمیان در مصر : عبدالله ناصری طاهری ( پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1379 خ)

 - خلافت فاطمیان اسماعیلی از ظهور تا سقوط : شاهین پهنادایان ( البرز، 1390)

- تاریخ فاطمیان و حمدانیان: محمدعلی چلونگر( سمت، 1390)

- فاطمه و فاطمیان در گذر تاریخ: محمود عقاد، ترجمه محمد ثقفی( بنیاد علامه، 1383)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ آذر ۹۵ ، ۱۰:۲۱
تاریخنگار

هر چند در باره بزرگ شخصیت جهان اسلام یعنی پیامبر اسلام( ص) نوشتارها بیشمارند، اما در اینجا چند نمونه را به دست می دهم:

- تاریخ صدر اسلام : غلامحسین زرگری نژاد( سمت، 1377)

ـ زندگانی حضرت محمد(ص) : غلامرضا سعیدی ( دارالتبلیغ اسلامی قم ، 1339 )
ـ محمد(ص) فرستاده خدا : مولانا محمد علی ( انتشارات پدیده، 1344 )

ـ پیامبر؛ زندگانی حضرت رسول اکرم : زین العابدین رهنما ( کتاب‌های جیبی، 1345 )
ـ پیامبر آگاهی : محمد ملکی ( شرکت سهامى انتشار، 1367 )
- برنامه ریزی سیاسی در سیره نبوی : محمد مهدی آصفی/(  نشر توحید/ 1367 )
ـ آثار احمدی؛ تاریخ زندگانی پیامبر اسلام (ص)و ائمه اطهار(ع):  احمد استرآبادی( قبله تهران، 1374 )
ـ با پیامبر(ص) : عایشه بنت الشاطی ؛ ترجمه سید محمد رادمنش ( جامی، 1377 )
ـ از هجرت تا رحلت: علی اکبر قرشی ( دار الکتب الاسلامیه تهران، 1380 )
ـ اخلاق تبلیغ در سیره رسول‌الله(ص) : سید مرتضی حسینی ( مرکز جهانی علوم اسلامی، 1383 )
ــ نهج الفصاحه؛ خطبه‌ها، نامه‌ها و کلمات قصار رسول اکرم(ص) : کریم فیضی( موسسه پژوهش تامین اجتماعی، 1385 )
ـ رسول اکرم(ص) از ولادت تا هجرت : سیدعلی اکبر قرشی ( نوید اسلام ، 1385 )
ـ ماخذشناسی رسول اعظم(ص) در تفاسیر قرآن : مرکز فرهنگ و معارف قرآن ( بوستان کتاب، 1386)
ـ تاریخ اسلام از میلاد پیامبر (ص) تا سال 41 هجری : اصغر قائدان ( دانشگاه پیام نور، 1386 )
ـ سیره رسول اکرم(ص) در قرآن : عبدالله جوادی آملی، تنظیم حسن واعظی محمدی ( اسراء ، 1386 )
- سیره پیامبر اعظم : نجف لکزایی ( بوستان کتاب قم، 1386)
ـ سیره اجتماعی پیامبر اعظم(ص) : محمدجواد برهانی ( بوستان کتاب، 1386)
ـ تاریخ اسلام؛ رسول اکرم(ص) از هجرت تا رحلت : علی نظری منفرد (جلوه کمال، 1387 )
- سیره نبوی :  مصطفی دلشاد تهرانی ( انتشارات دریا، 1387) 4 ج
ـ سیره پیامبر اعظم (ص)؛ محمدعلی کریمی‌نیا ( کوثر ادب، 1387 )
ـ تاریخ پیامبر اسلام(ص) : سید هاشم رسولی محلاتی ( دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1387)
- تاریخ پیامبر اسلام : محمدابراهیم آیتی (دانشگاه تهران، 1387)
- سیرت جاودانه : جعفر مرتضی عاملی؛ ترجمه محمد سپهری( پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،1388 )
- محمد(ص)، پیام آور عدل و آزادی:  یحیی یثربی (انتشارات علم ، 1388)

- جانشینی حضرت محمد : ویلفرد مادلونگ ؛ ترجمه گروه مولفین( آستانقدس، 1377)

- محمد : کارن آرمسترانگ ، ترجمه کیانوش حشمتی ( حکمت، 1386)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۹۵ ، ۱۱:۱۴
تاریخنگار

* چه بگویم؟ وقتی افراد می خواهند بدانند کورش پادشاه هخامنشی چگونه شخصیتی بوده است:

- سیرت کورش کبیر : گزنفون ؛ ترجمه وحیدمازندرانی(بی نا ، 1350)

- کورش کبیر : هادی هدایتی( دانشگاه تهران، 1335)

- کورش کبیر در قران و عهد عتیق: فریدون بدره ائی(بی نا ، 1338)

- کورش کبیر : غلامعلی همایون(دانشگاه ملی، 1355)

-کورش کبیر : حسن پیرنیا (ابن سینا، 1344)

- کورش کبیر : هارولد لمب، ترجمه صادق رضازاده(ابن سینا، 1340)

- ذوالقرنین یا کورش کبیر: اوالکلام آزاد، ترجمه باستانی پاریزی(ابن سینا، 1344)

- کورش پیام آور کبیر : قاسم آذینی فر (مولف، 1381)

-کورش بزرگ: ژرار ایسرائیل؛ ترجمه ثاقب فر(ققنوس،1380)

-انقلاب پدر و سرگذشت کورش: محمدرضا جباری(تهران صدا، 1379)

-تاکیدی بر یگانگی شخصیت ذوالقرنین و کورش: محمدکاظم توانگر زمین(نویدشیراز،1378)

-کورش کبیر: آلبرت شاندور، ترجمه محمدقاضی(زرین،1370)

- زندگی و جهانداری کورش کبیر : ع. شاپورشهبازی (دنیای کتاب،1388)

- سیمای کورش در صبحدم تاریخ: عزیزالله کاسب(محمد،1387)

- منم کورش شهریار روشنائی: علی صالحی( ابتکار نو، 1389)

- زندگینامه کورش بزرگ: بهنام محمدپناه(سبزان، 1388)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ آذر ۹۵ ، ۱۴:۲۳
تاریخنگار


- سیاست اروپا در ایران : محمود افشار یزدی ( اننشارات افشار، 1358)

- روابط خارجی ایران: محمد اهری ( امیرکبیر، 1355)

- ایران و خاور زمین: آن لمبتون، ترجمه ب. م . پیروز (دوران نو، 1361)

- تاریخ سیاسی و دیپلوماسی ایران از گلناباد تا ترکمانچای : علی اکبر بینا (دانشگاه تهران، 1342)

- جنگ قدرتها در ایران: باری روبین، ترجمه محمود مشرفی (آشتیانی، 1363)

- تاریخ سیاست خارجی ایران: کاظم صدر (پروین، 1322)

- تحلیل تاریخی سیاست خارجی ایران: حافظ فرمانفرمائیان ( دانشگاه تهران، 1355)

- تاریخ سیاست خارجی ایران: غلامرضا علی بابائی ( درسا، 1375)

- تاریخ روابط خارجی ایران: عبدالرضا هوشنگ مهدوی (امیرکبیر، 1378)

- تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا سقوط رضاشاه : علیرضا امینی (خط سوم،1382)

- پژوهشی در تاریخ دیپلوماسی ایران : محمّدعلی مهمید (میترا ، 1361)

- تاریخ روابط سیاسی ایران و قدرتهای بزرگ : ایرج ذوقی (پاژنگ ، 1368)

- پژوهشی در تاریخ معاصر ایران، برخورد شرق و غرب :  مریم میراحمدی (آستانقدس ، 1366)

- ایران و جهان : عبدالحسین نوائی (هما ، 79-1376) 3 ج

- روابط ایران با دول خارجه در دوره قاجار : جلیل نائبیان (فردابه ، 1372)

- روس و انگلیس در ایران: فیروز کاظم زاده ؛ ترجمه منوچهر امیری (جیبی،1354)

- تاریخ دیپلوماسی ایران : خانبابا بیانی (چاپ کتاب ، 1318)

- ایران در میان دو سنگ آسیا : فضل الله گرگانی(وزنه ،1356)

- استیلای امپریالیسم بر ایران : لودمیلا کولاگینا؛ ترجمه سیروس ایزدی (علم ، 1359)

- روس و انگلیس در ایران: حسین ناظم ؛ ترجمه فرامرز محمّدپور (مرکز اسناد انقلاب،1380)

- تاریخ روابط خارجی ایران: علی اکبر ولایتی ( وزارت امور خارجه، 1370) 3 جلد

- ایران در برخورد با استعمارگران: تقی نصر (مولفان و مترجمان،1363)

- ایران و سیاست نگاه به شرق: ناصر ثقفی عامری(پژوهشکده مجمع تشخیص، 1378)

و دهها کتاب دیگر.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آبان ۹۵ ، ۱۳:۴۳
تاریخنگار

این لینک دربردارنده یک کتابشناسی مختصر از تالیفات در باره تاریخ اندیشه سیاسی درایران است


http://s7.picofile.com/file/8253745650/andishe.pdf.html

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۹۵ ، ۰۹:۴۲
تاریخنگار

***  در باره حکومت سلجوقیان منابع و مآخذ متعددی وجود دارد، اما باز هم جای یک تحقیق جامع در باره حیات تمدنی و فرهنگی این عهد خالی است .

- راوندی، محمد، راحه الصدور و آیه السرور ، ترجمه محمد اقبال

- آق سرائی، کریم الدین، مسامره الاخبار و مسایره الاخیار ، تصحیح عثمان توران

- بی نام، مجمل التواریخ و القصص، تصحیح محمدتقی ملک الشعرای بهار

- نیشابوری، ظهیرالدین ، سلجوقنامه

- یزدی، محمد حسینی، العراضه فی حکایه السلجوقیه

- کرمانی، افضل الدین، عقد العلی للموقف الاعلی

- حسینی، صدر الدین، اخبار الدوله السلجوقیه

- بُنداری اصفهانی، فتح بن علی، زبده النصره و نخبه العصره ، ترجمه محمدحسین جلیلی

- حلمی، احمد کمال الدین،1383، دولت سلجوقیان، ترجمه عبدالله ناصری طاهری ، تهران: پژوهشکده حوزه و دانشگاه

- ستارزاده، ملیحه، 1384 ، سلجوقیان، تهران: سمت

- فروزانی، ابوالقاسم، 1386، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در دوره سلجوقیان، تهران: سمت

- پرویز، عباس،1351، تاریخ سلاجقه و خورازمشاهیان ، تهران: کتاب ایران

- بویل، جان آندرو ،1366، تاریخ ایران کمبریج، جلد 5 ، ترجمه حسن انوشه، تهران: امیرکبیر

- کلوزنر، کارلا ،1363 ، دیوانسالاری عهد سلجوقی، ترجمه یعقوب آژند، تهران: امیر کبیر

- ریپکا، یان،1361، ادبیات ایران در دوره سلجوقی و اوایل مغول، ترجمه یعقوب آژند، تهران : گستره

- باسورث و دیگران،1390، سلجوقیان، ترجمه یعقوب آژند، تهران: مولی

- صدقی، ناصر،1393، تاریخنگاری ایران عهد سلجوقی، تهران: پژوهشکده تاریخ اسلام

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۹۵ ، ۰۸:۲۱
تاریخنگار

برای انها که دست پر از نمایشگاه کتاب برگشتند ، نمی نویسم.

*** فهرستی گزیده از کتابهائی که به نظرم می باید در کتابخانه هائی باشد که اهل تاریخ به آنجا رفت و آمد می کنند.

کتابشناسی تاریخ ایران : مهین دخت حافط قرانی 
کتابشناسی تاریخ اسلام : محمد نوری
 
بررسی منابع و ماخد تاریخ ایران پیش از اسلام : محمدباقر وثوقی
 
کتابشناسی توصیفی تاریخ وتمدن و ملل اسلامی : شهره روغنی
 
مرجع شناسی اسلامی : احمد شعبانی
 
کتابشناسی عمومی تاریخ سیاسی ایران : علیرضا ازغندی
 
فهرستواره کتابهای فارسی : احمد منزوی
 
کتابشناسی اساطیر و ادیان : فرخنده حاجی زاده
 
اطلس تاریخ ایران : گروه مولفان
تاریخ احزاب سیاسی در ایران : عزت الله نوذری
با کاروان تاریخ : مسعود نوربخش
دولتهای ایران: دفتر تحقیقات ریاست جمهوری
ایران و جهان : عبدالحسین نوائی
 
دانشنامه کوچک ایران : ژاله متحدین
فرهنگ آثار ایرانی- اسلامی : احمد سمیعی
 
فرهنگ تاریخی سنجشها و ارزشها : ابوالحسن دیانت
-------------------
پژوهشی در اساطیر ایران : مهرداد بهار
 
جامعه بزرگ شرق : شاپور رواسانی
 
ستیزگاه باورهای دیروز و امروز : افشین پرتو
 
تاریخ ایران کمبریج : گروه مولفان
تاریخ صدر اسلام : غلامحسین زرگری نژاد
 
عصر زرین فرهنگ ایران : ریچارد فرای
 
ایران در قرون نخستین اسلامی : برتولد اشپولر
تاریخ جوامع اسلامی : ایرا لاپیدوس
 
تاریخ تشیع : رضا نیازمند
 
اقتصاد سیاسی ایران : محمدعلی کاتوزیان
بحران دموکراسی در ایران: فخرالدین عظیمی
تاریخ سیاسی 25ساله ایران: غلامرضا نجاتی
مقاومت شکننده : جان فوران
 ----------------------------
جامعه شناسی در ادیان : حسین تنهائی
معرکه جهان بینی ها : فرهنگ رجائی
 
دیباچه ائی بر انحطاط در ایران : جواد طباطبائی
 
روشهای پژوهش در تاریخ : شارل ساماران
فلسفه تاریخ، تاریخنگاری و..: عزت الله نوذری
 

گاهشماری سه هزار ساله : احمد بیرشک
تاریخ در ترازو : عبدالحسبن زرین کوب
و....

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۵ ، ۰۸:۳۴
تاریخنگار

- هنر ایران باستان : ایدت پرادا ، ترجمه یوسف مجیدزاده (1357)

- شاهکارهای هنر ایران : آرتور پوپ ، ترجمه پرویز ناتل خانلری(1345)

- هنر ایران : آندره گدار ، ترجمه بهروز حبیبی (1382)

- تاریخ عمومی هنرهای مصور ایران قبل از اسلام : علیتقی وزیری (1337)

- دوره های هنر ایران ماقبل تاریخ : رومن گیرشمن(1376)

- کتاب ایران: تاریخ هنر : حبیب ایت اللهی (1389)

- هنر پارتی و ساسانی : ریچارد اتینگهاوزن (1376)

- هنر مانوی و زرتشتی: لوئی هامبی و دیگران(1376)

- همبودی دین و هنر در ایران باستان: ابوالقاسم دادور (1392)

- هنرهای ایران: ویلیام فریه، ترجمه پرویز مرزبان (1374)

- نقش پارسی بر احجار هند: علی اصغر حکمت (1337)

- گوهرها : یحیی ذکاء (1346)

- باستان شناسی و هنر ایران در هزاره اول : حسن طلائی(1375)

- نقوش زینتی در ایران زمین: جلیل ضیاء پور (1353)

- تاریخ تمدن ایران: ترجمه جواد محیی (1336)

-  کتابشناسی هنر : عباس مافی (1379)

- کتابشناسی هنر ایران قبل از اسلام : ارین ازموده (1356)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ اسفند ۹۴ ، ۰۹:۰۳
تاریخنگار

به دوستان می گویم : بیان نام این همه کتاب در اینجا به منزله تائید همه نوشتارها در باره دوره صفوی نیست

- منابع و مآخذ تاریخ صفویه، جهانبخش ثواقب، شیراز، میتراس، 1387

- تاریخ صفویه، نسیم خلیلی، تهران، نشر ققنوس، 1387

- تاریخ تحولات ایران عصر صفوی از شیخ‌صفی تا شاه عباس اول، محمدکریم یوسف جمالی، دانشگاه آزاد اسلامی (نجف‌آباد)، 1385

- امیران دربار،‌ شرح احوال خاندان سیل‌سِپور (صفوی تا قاجار)، اکبر تهرانی شفق، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1385

- صفویان در گذرگاه تاریخ، حمیدرضا صفاکیش، تهران، انتشارات سخن، 1390،

- زندگانی شاه اسماعیل صفوی، علی‌اصغر رحیم زاده صفوی، تهران، دنیای کتاب، 1386

- شاه عباس، پادشاه سنگدلی که به افسانه بدل شد، دیوید بلو، ترجمه شهربانو صارمی، تهران، انتشارات ققنوس، 1390

 شاه عباس کبیر، زندگی و نبردهای قهرمان بزرگ ملی، مریم ‌نژاداکبری مهربان، ویراستار مهدی افشار، تهران، نشر پارسه، 1387

- ایران در بحران (زوال صفویه و سقوط اصفهان)، رودی متی، ترجمه حسن افشار، تهران، نشر مرکز، 1393.

- دیوان و قشون در عصر صفوی، ویلم فلور، ترجمه کاظم فیروزمند، تهران، نشر آگاه، 1386

- غلامان خاصه، نخبگان نوخاسته دوران صفوی، سوسن بابایی و دیگران، ترجمه: حسن افشار، تهران، نشر مرکز، 1390

- تاریخ نظامی ایران دورة صفویه : خان بابا بیانی،  تهران،  انتشارات زرین‌قلم، 1379

- تاریخ‌نگاری عصر صفویه و شناخت منابع و مآخذ: جهانبخش ثواقب، شیراز، انتشارات نویدشیراز، 1380،

- تبریز از دیدگاه سیاحان خارجی در قرن هفدهم : اکرم بهرامی (دماوندی)، بی‌جا، انتشارات وحید، 1356.

- تجدید عظمت ایران: تاریخ زندگانی شاه عباس کبیر: ابوالقاسم سحاب،  تهران، بنگاه عربی، 1352

- تحقیقاتی در تاریخ ایران عصر صفوی (مجموعه مقالات): راجر سیوری، ترجمه عباسقلی غفاری‌فرد و محمدباقر آرام، تهران، امیرکبیر، 1382،

- تشکیل دولت صفوی ...: محمدکریم یوسف جمالی، اصفهان، موسسه انتشارات امیرکبیر، 1372

 - تشکیل دولت ملی در ایران، حکومت آق‌قوبونلو و ظهور دولت صفوی: والتر هینتس،  ترجمه کیکاوس جهانداری، چ دوم، تهران، خوارزمی، 1361

- تشکیل شاهنشاهی صفویه احیاء وحدت ملی: نظام الدین شیبانی، تهران، انتشارت دانشگاه تهران، 1346

- تغییرات اجتماعی- اقتصادی در ایران عصر صفوی (قرن 16 و17 میلادی): داریوش نویدی، ترجمه هاشم آقاجری، تهران، نشر نی، 1386

- تفکر شیعه و شعر دوره صفوی: اسحاق طغیانی، اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان و انتشارات فرهنگستان هنر،1385

- تیغ برنده پاسخ به کتاب شیخ صفی و تبارش (نوشته سیداحمد کسروی): عبدالصالح نعمت‌اللهی، تهران، بی نا ، 1361.

- جنگ میهنی ایرانیان در چالدران: نصرالله فلسفی،  تهران، انتشارات هیرمند، 1381

- جنگ و عشق: تاریخ عصر شاه عباس کبیر: ابوتراب سردادور،  چاپ سوم، تهران، انتشارات انجمن آثار ملی، 1362

- حقوق اداری زمان صفویه : ضیاء‌الدین ناصر امینی، مشهد، نشر گوتنبرگ، بی‌تا.

 - در باب صفویان، سیوری، راجر، ترجمه رمضان‌علی روح‌الهی، تهران، نشر مرکز، 1380

- درد طلب: احوال و آراء شیخ صفی‌الدین اردبیلی: غلامرضا طباطبایی‌مجد،  تبریز، نشر ابو، 1376.

- دستورالملوک میرزا رفیعا، تصحیح م.ا. مارچینکوفسکی، ترجمه علی کردآبادی، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، 1385

- دین و سیاست در دور صفوی، رسول جعفریان، قم: انتشارات انصاریان، 1370

 - دین و مذهب در عصر صفوی: مریم میراحمدی،  تهران، انتشرات امیرکبیر، 1363

- رازهایی در دل تاریخ، شاه اسماعیل شاعر نبوده و دیوانی هم نداشته است: فیروز منصوری،  تهران، ناشر مؤلف، 1327.

- روابط ایران و عثمانی در عهد صفویان، عباس پورایران، مشهد، نشر دستور، 1384، 180ص.

- روابط دوستی ایران و هند و تأثیر ایران و هند در ادبیات صفویه: علی اکبر شهابی خراسانی، تهران، کتابفروشی مرکزی، 1316.

 - روابط دیپلماسی شاه عباس اول با اسپانیا و پرتغال: منوچهر پارسادوست، تهران، بی‌تا، 1345.

- روابط سیاسی ایران و اروپا در عصر صفوی: عبدالحسین  نوایی، تهران، انتشارات ویسمن، 1372

- روابط سیاسی و اقتصادی ایران و اروپا در دوره صفوی، عبدالحسین نوایی، سازمان (سمت)، 1377

- روابط صفویه و اوزبکان (1031- 913ه.ق)، عباسقلی غفاری‌فرد،  تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1376

- زن در تاریخ‌نگاری صفویه: عباسقلی غفاری‌فرد، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1384

- زن، سیاست و حرم‌سرا در عصر صفویه: عبدالمجید شجاع، سبزوار، انتشارات امیدمهر، 1384

- زندگانی شاه اسماعیل اول با نگرش بر خصوصیات جسمی، روحی، ذوقی و...، محمدکریم یوسف جمالی،  قم، انتشارات محتشم کاشان، 1376.

- زندگانی شاه عباس اول: نصرالله فلسفی،  5 ج، چاپ چهارم، تهران، انتشارات علمی، 1369

- زندگی‌ شاه عباس : لوئی بلان، ترجمة ولی‌الله شادان، تهران، انتشارات اساطیر، 1375

- ساختار نهاد و اندیشه دینی در ایران عصر صفوی: منصور صفت‌گل،  تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1381

- سازمان اداری حکومت صفوی (تعلیقات بر تذکره‌الملوک): ولادیمیر مینورسکی. ترجمه مسعود رجب‌نیا،  تهران، چ دوم  امیرکبیر، 1368

- سقوط اصفهان به روایت کروسینسکی: به کوشش جواد طباطبایی، چاپ دوم، تهران، نگاه معاصر، 1384

- سلسله صفویه و بررسی تمدن و وضع اجتماعی ایران در این دوره: عبدالحسین ناطقی، تهران، بی‌نا، 1350

- سیاست خارجی ایران در دوران صفویه: نصرالله فلسفی، تهران، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، 1341

- سیاست و اقتصاد عصر صفوی: محمدابراهیم باستانی پاریزی، چاپ سوم، تهران، انتشارات صفی علیشاه، 1362

- سیر تحول نقاشی ایرانی سده شانزدهم میلادی: م.م، اشرفی، ترجمه زهره فیضی، تهران، انتشارات فرهنگستان هنر، 1384

- شاردن و ایران: تحلیلی از اوضاع ایران در قرن هفدهم میلادی: دیریک وان در کرویس، ترجمه حمزه اخوان تقوی، تهران، نشر فرزان روز، 1380

- شاه اسماعیل اول پادشاهی با اثری دیرپای در ایران و ایرانی: منوچهر پارسادوست، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1375

- شاه اسماعیل اول و جنگ چالدران: هاشم حجازی‌فر، تهران، انتشارات سازمان اسناد ملی ایران، 1374

- شاه اسماعیل دوم صفوی: والتر هینتس، ترجمه کیکاوس جهانداری، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1371

 - شاه اسماعیل دوم: شجاع تباه شده، پارسادوست، منوچهر، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1381،

- شاه اسماعیل صفوی (مجموعه اسناد و مکاتبات تاریخی همراه با یادداشتهای تفصیلی)، به اهتمام عبدالحسین نوایی، ج دوم، تهران،  ارغوان، 1368

- شاه اسماعیل صفوی مرشد سرخ‌کلاهان: محمد احمد پناهی سمنانی، تهران، انتشارات کتاب نمونه، 1371.

- شاه اسماعیل صفوی: فریدون فاضل تولینچی، ترجمه غ. ممتحن، تهران، انتشارات بابک،  1346.

- شاه تهماسب اول: منوچهر پارسادوست،  تهران، شرکت سهامی انتشار، 1377

- شاه سلطان حسین صفوی تراژدی ناتوانی حکومت: محمد احمد پناهی سمنانی، محمد، تهران، کتاب نمونه، 1373.

- شاه طهماسب صفوی (مجموعه اسناد و مکاتبات تاریخی همراه با یادداشت‌های تفصیلی)، عبدالحسین نوایی، چ دوم، تهران،  ارغوان، 1368

- شاه عباس صفوی (مجموعه اسناد و مکاتبات تاریخی همراه با یادداشت‌های تفصیلی)،  عبدالحسین نوایی، دو مجلد، چ سوم، تهران، زرین، 1367

- شاه عباس دوم و زمان او : احمد فاضل، تهران، مؤسسه فرهنگی هنری ضریح، 1376.

- شاه عباس کبیر، مرد هزارچهره: محمد احمد پناهی سمنانی، تهران، انتشارات کتاب نمونه، 1369.

- شاه عباس و هنرهای اصفهان: آنتونی ولش، ترجمه احمدرضا تقاء، تهران، فرهنگستان هنر، 1385

- شاه محمد، پادشاهی که شاه نبود: منوچهر پارسادوست،  تهران، شرکت سهامی انتشار، 1381

- شرح جنگ‌ها و تاریخ زندگانی شاه اسماعیل صفوی: علی اصغر رحیم‌زاده صفوی، تهران، کتابفروشی خیام، 1341

- شیخ صفی و تبارش: احمد کسروی، تهران، انشارات فردوسی، 1379

- صفویان : راجر سیوری و دیگران، ترجمه و تدوین یعقوب آژند، تهران، انتشارات مولی، 1380

- صفویه از ظهور تا زوال (سال‌های 905 تا 1135): رسول جعفریان، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشة معاصر، 1378

- صفویه در عرصة دین، فرهنگ و سیاست: رسول جعفریان، 3 ج، قم، انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1379

- صفویه و وزیران کرمانی: صادق رحیمی، علی گلاب‌زاده و احمد اسداللهی کرمانی، نشر جامه‌دران، 1386

- ضعیفه: بررسی جایگاه زن ایرانی در عصر صفوی: بنفشه حجازی،  چاپ دوم، تهران، قصیده‌سرا، 1381،

- طب در دورة صفویه: سیریل الگود، ترجمة محسن جاویدان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1357

- عرفان و ادب در عصر صفوی» احمد تمیم‌داری، 2ج، تهران: انتشارات حکمت، 1372 و 1373

- علل برافتادن صفویان، مکافات‌نامه: رسول جعفریان، بی‌جا، سازمان تبلیغات اسلامی، 1372

- علما و مشروعیت دولت صفوی: محمدعلی حسینی‌زاده، تهران، انجمن معارف اسلامی، 1379.

- فرامین و احکام دوران صفوی: تقی موسوی، باکو، 1965.

- برافتادن صفویان، برآمدن محمود افغان (روایت شاهدان هلندی): ویلم فلور،  ترجمه ابوالقاسم سری، تهران، توس، 1365

- نظام مالیاتی ایران از عهد صفویه تا عصر حاضر: ویلم فلور، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران، انتشارات توس.

- فهرست راهنمای اسناد صفویه، تهران، مدیریت پژوهش و تحقیقات سازمان اسناد ملی ایران،1369.

 قیام غریب شاه گیلانی مشهور به عادلشاه در دورة صفویه: محمود پاینده، تهران، نشر سحر، 1357.

- کاوش‌های تازه در باب روزگار صفوی: رسول جعفریان، قم، نشر ادیان، 1384

- کنش دین و دولت در ایران عصر صفوی: هاشم آقاجری، تهران، مرکز بازشناسی اسلام و ایران (انتشارات باز)، 1380

- کشیشان فرانسوی در دوران صفویه و افشاریه: نامه‌های شگفت‌انگیز، ترجمه بهرام فره‌وشی، تهران، اندیشه جوان، 1370.

مثال های صدور صفوی، بررسی کوتاهی درباره یک نوع از اسناد دیوانی دوره صفوی: حسین مدرسی طباطبایی،  قم، انتشارات حکمت، 1353.

 - مجموعه مقالات همایش اصفهان و صفویه، 2ج، به اهتمام مرتضی دهقان‌ژاد، اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان، 1380-1381.

 - مجموعه مقالات همایش صفویه در گستره ایران زمین، به اهتمام مقصودعلی صادقی، تبریز، انتشارات ستوده، 1384.

- محمدرضا بیک در پاریس: حسین انصاری،  اقتباس از کتاب موریس اربت، تهران، چاپخانة چهر، 1324.

- محمدرضا بیک سفیر ایران: موریس هربت، ترجمه‌ای به تلخیص از عبدالحسین وجدانی، چ دوم، انتشارات گزارش، 1362

- مشعشعیان: احمد کسروی،  چاپ سوم، تهران، انتشارات سحر، 1356

- مکتب نگارگری اصفهان: یعقوب آژند، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،  1385

- مکتب نگارگری تبریز و قزوین و مشهد: یعقوب آژند، تهران، ‌انتشارات فرهنگستان هنر، 1384

- مهاجرت علمای شیعه از جبل عامل به ایران در عصر صفوی: مهدی فرهانی‌منفرد، تهران،  انتشارات امیرکبیر، 1377

- نامه‌های خان احمد گیلانی (نیمه دوم سده دهم هجری)، به کوشش فریدون نوزاد، تهران، انتشارات افشار، 1373

- نظام ایالات در دوره صفویه: کلاس میشائل رهربرن، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1375

- نقش ارامنة ایرانی در تجارت بین‌المللی تا پایان سدة 17 میلادی: واهان بایبوردیان، ترجمه اریک باغداساریان، تهران، نشر مؤلف، 1375.

- نقش ترکان آناطولی در تشکیل و توسعه دولت صفوی: فاروق سومر، ترجمه احسان اشراقی و محمدتقی امامی، تهران، نشر گسترده، 1371

- همایون در ایران:  سوکمار رای ، ترجمه کیوان فروزنده شهرکی، تهران، انتشارات آرون،

- اختلاف تجاری ایران و هلند 1715- 1712،: ویلم فلور،  ترجمه ابوالقاسم سری، تهران، انتشارات توس، 1371

- اسناد پادریان کرملی بازمانده از عصر شاه عباس صفوی، به کوشش منوچهر ستوده و ایرج افشار، تهران، میراث مکتوب، 1383

. - اسناد روابط تاریخی ایران و پرتغال: مهدی آقامحمد زنجانی، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، 1382.

- اسناد روابط دولت صفوی با حکومت‌های ایتالیا، به کوشش محمدحسن کاووسی عراقی، تهران، وزارت امور خارجه،  1379

- اسناد مصور اروپاییان از ایران از اوایل قرون وسطی تا اواخر قرن هجدهم: غلامعلی همایون، 2ج، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1348.

- اسناد و مکاتبات سیاسی ایران از سال 1038 تا 1105 هـ.ق، : عبدالحسین نوایی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 1360،

 - اسناد و مکاتبات سیاسی ایران از سال 1105 تا 1135 هـ.ق،: عبدالحسین نوائی، تهران مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی،1363

- اسناد و نامه‌های تاریخی دوره صفویه: ذبیح الله ثابتیان،  تهران، کتابخانه ابن‌سینا، 1343،

- اشرف افغان بر تختگاه اصفهان: ویلم فلور، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران، انتشارات توس، 1367

- امام قلی خان سردار اسطوره‌ای فرهنگ، تاریخ و استقلال ایران، مجموعة سخنرانی‌ها ، تهران، سازمان منطقه آزاد قشم، بی‌تا

- اندیشه تاریخ‌نگاری در عصر صفوی: محمدباقر آرام،، تهران، امیرکبیر، 1386،

- اولین سفرای ایران و هلند : ویلم فلور، به کوشش و ترجمه داریوش مجلسی و حسین ابوترابیان، تهران، کتابخانه طهوری، 1356

- ایران در راه عصر جدید: تاریخ ایران از 1350 تا 1750،: هانس رویمر، ترجمه آذر آهنچی، تهران، دانشگاه تهران، 1380

- ایران در عهد شاه عباس دوم: پاول لوفت، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران، وزارت امور خارجه، انتشارات 1380

- ایران صفوی از دیدگاه سفرنامه‌های اروپاییان: سیبیلا شوستر والسر، ترجمه غلامرضا ورهرام، تهران، امیرکبیر، 1364

- ایران عصر صفوی: راجر سیوری، ترجمه کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز، 1372

- ایران و جهان از مغول تا قاجاریه: عبدالحسین نوایی، جلد اول،  چاپ سوم، تهران، نشر هما، 1370.

- برگزیده و شرح سفرنامه شاردن: راند دبلیو فریه، ترجمه حسین هژیریان و حسن اسدی، تهران، نشر فرزان‌روز، 1384

- مقدمه‌ای بر مناسبات دین و دولت در ایران عصر صفوی، هاشم آقاجری، تهران، طرح نو، 1389

- پژوهشی درباره وزارت شیخ علی خان زنگنه وزیر اعظم شاه سلیمان صفوی: علیرضا کریمی، تبریز، نشر سالار، 1379

. - پیدایش دولت صفوی: میشل مزاوی، ترجمه یعقوب آژند، تهران،نشر گستره، 1361،

- پیوند سیاست و فرهنگ در عصر زوال تیموریان و ظهور صفویان: مهدی فرهانی‌منفرد، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1381

- تاریخ ایران (دوره صفویان)، پژوهش از دانشگاه کمبریج، ترجمة یعقوب آژند، تهران، جامی، 1380،

- تاریخ بیگدلی- شاملو : غلامحسین بیگدلی،  ج 2 (1 و 2 در یک مجلّد)، تهران، انتشارات فتحی،1374

- تاریخ تحولات ایران عصر صفوی از شیخ صفوی تا شاه عباس اول: محمدکریم یوسف جمالی، اصفهان، دانشگاه آزاد  واحد نجف‌آباد، 1385

- تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفویه: عبدالحسین نوایی و عباسقلی غفاری فرد، تهران  سمت، 1381.

- تاریخ جنگ چالدران : نصرالله فلسفی، تهران، انتشارت دانشگاه تهران، 1332.

- تاریخ روابط ایران با اروپا در عهد صفویه (برای سال پنجم ادبی)، ترجمة عباس پرویز، تهران، شرکت مطبوعات، 1317

- تاریخ روابط ایران و اروپا در دوره صفویه: نصرالله فلسفی، تهران، چاپخانه ایران، 1316

- تاریخ روابط ایران و هند (در دوره صفویه و افشاریه): ریاض الاسلام، ترجمه محمدباقر آرام و عباسقلی غفاری‌فرد، تهران،  امیرکبیر، 1373،

- تاریخ روابط خارجی ایران در عهد شاه اسماعیل صفوی: علی اکبر ولایتی،  تهران، وزارت امور خارجه، 1375،

- تاریخ روابط خارجی ایران در عهد شاه عباس اول صفوی: علی اکبر ولایتی، تهران، وزارت امور خارجه، 1374

- تاریخ روابط روس و ایران: محمدعلی جمالزاده، تهران، بنیاد موقوفات  افشار، 1372.

- تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران از مرگ تیمور تا مرگ شاه عباس: ابوالقاسم طاهری، چاپ دوم، تهران، کتاب‌های جیبی + انتشارات فراکلین، 1354

- تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در عصر صفوی: مریم میراحمدی،  تهران، انتشارات امیرکبیر، 1371.

- تاریخ شاه اسماعیل صفوی: غلام سرور، ترجمه محمدباقر آرام و عباسقلی غفاری‌فرد، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1374،

 - تاریخ صفویه: احمد تاجبخش، ج 1 (شامل دو جلد در یک مجلّد)، شیراز، انتشارات نوید، 1372،

- تاریخ صفویه: احمد تاجبخش، ج 2 (هنر و صنعت، ادبیات و علوم و سازمان‌های عصر صفویه)، شیراز، انتشارات نوید، 1378،

- اقتصاد و سیاست خارجی عصر صفوی: رودلف متی،  ترجمه حسن زندیه، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1387

- حیات اسلامی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی شاه اسماعیل اول...، محمدکریم یوسف‌جمالی، اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی (نجف‌آباد)، 1387

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ دی ۹۴ ، ۰۸:۱۱
تاریخنگار