تاریخنگار

پایگاه داده های تاریخی و کتابشناسی

تاریخنگار

پایگاه داده های تاریخی و کتابشناسی

تاریخنگار

آرمان وبگاه تاریخنگار ، پیشکش داده های سودبخش در زمینه تاریخ و فرهنگ است و تلاش دارد تا راهنمای کوچکی برای دانش پژوهان پرسشگر و کوشا باشد. ایدون چنین باد.
نشانی پست الکترونیکی تاریخنگار در قسمت «تماس با من» درج است

طبقه بندی موضوعی

۴ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

برای آگاهی دانشجویان مقطع دکتری عرض می کنم:

یکی از اولویت های دوره تحصیلات عالیه، برخورداری از رزومه علمی است که از راه نگارش مقاله پژوهشی به دست می آید . اما برای رسیدن به این مهم، مقدمات و شرائطی لازم است:

- با توجه به قانون الزام دانشجو به ارائه مقاله معتبر جهت برگزاری جلسه دفاعیه، پیشنهاد می شود: دانشجویان موضوع رساله دکتری خود را هر چه زودتر مشخص کنند و صرفاً در زمینه موضوعات اصلی یا مرتبط و موردنظر با رساله، سوژه ای را جهت تدوین مقاله گزینش نمایند.

- گام بعدی، جستجو برای یافتن مجله معتبری است که چاپ مقاله را تضمین کند. لذا شناخت نشریات معتبر( با درجه علمی-پژوهشی) که در زمینه علوم انسانی و موضوعات موردنظر ، از دریافت مقالات استقبال می کنند، ضروری است.

- در کنار این امر ، جستجو در فضای مجازی و سامانه مشابه یاب مقالات ، جهت اجتناب از تکراری بودن موضوع مقاله ضرورت تام دارد. در غیر این صورت ، مقاله دانشجو از طرف نشریه برگشت خواهد خورد.

- مرحله بعد، پیشنهاد مشاکت با استادان و صاحبنظران است. دانشجویان می توانند با استادان راهنما و مشاور رساله یا متخصصان صاحب نام حوزه تحصیلی خود در طراحی و نگارش مقاله همکاری داشته باشند و ضمن برخورداری از نقظه نظرات کارشناسانه اساتید، چاپ مقالات خود را نیز تضمین کنند  .

- اکنون: طرح ریزی نقشه راه و گردآوری مواد لازم برای تدوین مقاله شروع خواهد شد. پیش به سوی کتابخانه...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ بهمن ۹۵ ، ۱۳:۵۱
تاریخنگار

 1. آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمدگل محمدی ومحمدابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی،1377
 2. ‫‫‫‫‫‫آوری، پیتر، تاریخ معاصر ایران از تأسیس تا انقراض سلسله قاجاریه، محمد رفیعی مهرآبادی، تهران،  عطایی، بی تا
 3. ادیبی، حسین، طبقه متوسط جدید در ایران، تهران، نشر جامعه، 1358
 4. ‫‫‫‫‫‫‫‫‫بی نام ، اسناد نهضت آزادی ایران، جلدهای متعدد، تهران، نهضت آزادی ایران، 63-1362
 5. ‫‫بی نام ، اسناد و دیدگاهها: حزب توده ایران از آغاز پیدایی تا انقلاب بهمن 1357، تهران، انتشارات حزب تودهایران،1360
 6. ‫‫‫الگار، حامد و دیگران، سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی، ترجمه عباس مخبر، تهران، طرح نو، 1371
 7. الگار، حامد و دیگران، نهضت بیدارگری در جهان اسلام، ترجمه محمدمهدیجعفری، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1362.
 8. ‫‫امینی، داوود، جمعیت فداییان اسلام و نقش آن در تحولات سیاسی اجتماعی ایران، تهران، مرکز اسنادانقلاب اسلامی، 1381
 9. ‫‫‫‫‫بهنود، مسعود، از سیدضیا تا بختیار، تهران، سازمان انتشارات جاویدان، چاپ چهارم، 1369.
 10. ‫‫بیل، جیمز، شیر و عقاب (تراژدی روابط ایران و آمریکا)، 2جلد ، ترجمه مهوش غلامی، تهران، نشرکوبه، 1371
 11. ‫‫بی نام ، صحیفه نور: مجموعه رهنمودهای امام خمینی، 22جلد،  تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 71- 1361
 12. بی نام : سیاست و سازمان حزب توده از آغاز تا فروپاشی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، جلد 1، تهران، 1370
 13. بی نام ، گذشته چراغ راه آینده است، بی جا، بی نا، بی تا
 14. ‫‫‫‫‫تربتی سنجابی، محمود، قربانیان باور و احزاب سیاسی ایران، تهران، انتشارات آسیا،  1357
 15. ترکمان، محمد، نقدی بر مصدق و نبرد قدرت، تهران، رسا، 1371.
 16. ‫‫‫جردفادقانی، م. علمای بزرگ شیعه: از کلینی تا خمینی، قم، انـتشارات معارف  اسلامی، 1346
 17. ‫‫‫جعفریان، رسول، جریانها و سازمانهای مذهبی سیاسی ایران، تهران،  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ پنجم، 1383
 18. ‫‫‫‫حسینیان، روح الله، بیست سال تکاپوی اسلام شیعی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381
 19. ‫‫دانشجویان مسلمان پیرو خط امام : مجموعه اسناد لانه جاسوسی آمریکا، تهران، مرکز نشر اسناد لانه جاسوسی آمریکا، 1366
 20. ‫‫دوانی، علی، نهضت روحانیون ایران، 10 جلد، تهران، بنیاد فرهنگی امام رضا ،1379- 1360
 21. ‫‫‫‫‫رجبی، محمدحسن، علمای مجاهد، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382
 22. ‫‫رضوی، مسعود، هاشمی و ...: تاریخ سیاسی ایران از انقلاب تا جنگ، تهران، انتشارات همشهری، 1376
 23. ‫‫روحانی، سیدحمید، نهضت امام خمینی، 3جلد،  مرکز  اسناد انقلاب اسلامی، 1372
 24. ‫‫‫سمیعی، احمد، سی و هفت سال، تهران، انتشارات شباویز، چاپ چهارم، 1367
 25. ‫‫شهبازی، عبدالله ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، جلد دوم. تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ شانزدهم، 1382 
 26. ‫‫‫‫‫‫عاقلی، باقر، روزشمار تاریخ ایران: از مشروطه تا انقلاب اسلامی، 2جلد، تهران، نشر گفتار، چاپ دوم، 1372
 27. عاقلی، باقر، شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، 3 جلد، تهران، نشر گـفتار و نشـر عـلم، 1380
 28. ‫‫‫‫عظیمی، فخرالدین، بحران دمکراسی در ایران1332-1320 ، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی ـبیژن نوذری، تهران، البرز، 1372
 29. ‫‫علی بابایی، غلامرضا، فرهنگ تاریخی ـ سیاسی ایران و خاورمیانه، 4 جلد، تهران، مـؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1374
 30. ‫‫‫فاتح، مصطفی، پنجاه سال نفت ایران، تهران، انتشارات چهر، 1335
 31. ‫‫قادری، حاتم، تحلیلی از انقلاب اسلامی ایران، تهران، دفتر تحقیقات و برنامه ریزی وزارت آمـوزش و پرورش، 1364
 32. قاروقی، احمد ـ لورویه، ژان، ایران بر ضدّ شاه، ترجمه مهدی نراقی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1358
 33. کاتم، ریچارد، ناسیونالیسم در ایران، ترجمه فرشته سرلک، تهران، نشر گفتار، 1371
 34. ‫‫‫‫کدی، نیکی. آر، ریشه های انقلاب اسلامی، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ دوم 1375
 35. ‫‫کرباسچی، غلامرضا، تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی ، تاریخ حوزه علمیه قم، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1380
 36. ‫‫گازیوروسکی، مارک. ج.، سیاست خارجی آمریکا و شاه، ترجمه فریدون فاطمی، تهران، نشر مرکز،1371
 37. گروه مولفان : هفت هزار روز تاریخ ایران و انقلاب اسلامی، 2جلد ،  تهران، بـنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران، 1371
 38. ‫‫‫‫‫لپینگ، برایان، سقوط امپراتوری انگلیس و دولت دکتر مصدق، ترجمه محمود عنایت، تهران، کتابسرا، 1365
 39. ‫‫‫‫منصوری، جواد، تاریخ قیام پانزده خرداد به روایت اسناد، 2 جلد، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،
 40. ‫‫‫‫نجاتی، غلامرضا، تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران،  2جلد ، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا ، 1371
 41. ‫‫نجفی، موسی ـ فقیه حقانی، موسی، تاریخ تحولات سیاسی ایران، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ سوم، 1383
 42. ‫‫هالیدی، فرد، دیکتاتوری و توسعه در ایران، ترجمه فضل الله نیک آیین، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1358
 43. ‫‫‫همایون کاتوزیان، محمدعلی، مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران، ترجمه فرزانه طاهری، تهران، نشر مرکز، 1372
 44. ‫‫هوشنگ مهدوی، عبدالرضا ، سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی، تهران، نشر البرز، 1373

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۵ ، ۱۰:۰۶
تاریخنگار

این هم تصاویری گویا از تمایز در امکانات در شرق خودمان و شرق ان چشم بادامی های دوردست

راه اهن ژاپن و احترام به مسافر در کنار راه آهن ایران و ...


Image result for ‫راه آهن ایران + ایستگاه‬‎


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۵ ، ۱۸:۴۷
تاریخنگار
فهرستی از تزارهای روسیه از دوره اقتدار روسیه و بعد از دوران امیران مسکووی.
در این فهرست اسامی رهبران اتحاد شوروی و روسیه هم اضافه شده که با توجه به فضای خودکامگی روسیه آنها را هم می توان تزار نامید

دانیل نوسکی

یوری

ایوان اول

سیمئون

ایوان دوم

دمیتری دانسکوی

واسیلی اول

واسیلی دوم

ایوان سوم(کبیر)

واسیلی سوم

ایوان چهارم( مخوف)

ایوان پنجم

فئودور اول

بوریس گودنف

فئودور دوم

واسیلی پنجم

( دوره فترت)

میخائیل اول(رومانوف)

الکسی

فئودور سوم

پتر اول ( کبیر)

کاترین اول

پتر دوم

آنا پتروونا

ایوان ششم

الیزابت

پتر سوم

کاترین دوم( کبیر)

پل اول

الکساندر اول

نیکلای اول

الکساندر دوم

الکساندر سوم

نیکلای دوم

انقلاب و جمهوری

لنین

استالین

مالنکوف

خروشچف

برژنف

آندروپوف

چرننکو

گورباچف

بوریس یلتسین

ولادیمیر پوتین

 

Daniel Nevsky   1276 میلادی 

Yury                              1303

Ivan I                            1325

Simeon                          1340   

Ivan II   1353                            

Dmitry Donskoy       1359

Vasily                       1389

Vasily II                            1425  

Ivan III                           1462

Vasily III                    1505

Ivan IV                         1533

Ivan V                           1547

Fyodor I                         1584

Boris Godunov               1598

Fyodor II                  1605

Vasily  V                     1606

Interregnum             1610

Michael III             1613

Alexis                     1645

Fyodor III             1676

Peter I                   1682

Catherine            1725

Peter II                    1727

Anna                        1730

Ivan VI                    1740

Elizabeth                  1741

Peter III                   1761

Catherine II            1762

Paul  I                     1792

Alexander I                        1801

Nicholas I             1825

Alexander II            1855

Alexander III             1881

Nicholas II              1894

Republic               1917

Vladimir Lenin          1917

Joseph Stalin               1924

Georgy Malenkov       1953

Nikita Khrushchev      1953

Leonid Brezhnev          1964

Yury Andropov         1982

Konstantin Chernenko    1984

Mikhail Gorbachev         1985

Boris Yeltsin             1990

Vladimir Putin            2000

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۹۵ ، ۲۱:۴۹
تاریخنگار