تاریخنگار

پایگاه داده های تاریخی و کتابشناسی

تاریخنگار

پایگاه داده های تاریخی و کتابشناسی

تاریخنگار

آرمان وبگاه تاریخنگار ، پیشکش داده های سودبخش در زمینه تاریخ و فرهنگ است و تلاش دارد تا راهنمای کوچکی برای دانش پژوهان پرسشگر و کوشا باشد. ایدون چنین باد.
نشانی پست الکترونیکی تاریخنگار در قسمت «تماس با من» درج است

طبقه بندی موضوعی

کتابشناسی صفوی 1

سه شنبه, ۱ دی ۱۳۹۴، ۰۸:۱۱ ق.ظ

به دوستان می گویم : بیان نام این همه کتاب در اینجا به منزله تائید همه نوشتارها در باره دوره صفوی نیست

- منابع و مآخذ تاریخ صفویه، جهانبخش ثواقب، شیراز، میتراس، 1387

- تاریخ صفویه، نسیم خلیلی، تهران، نشر ققنوس، 1387

- تاریخ تحولات ایران عصر صفوی از شیخ‌صفی تا شاه عباس اول، محمدکریم یوسف جمالی، دانشگاه آزاد اسلامی (نجف‌آباد)، 1385

- امیران دربار،‌ شرح احوال خاندان سیل‌سِپور (صفوی تا قاجار)، اکبر تهرانی شفق، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1385

- صفویان در گذرگاه تاریخ، حمیدرضا صفاکیش، تهران، انتشارات سخن، 1390،

- زندگانی شاه اسماعیل صفوی، علی‌اصغر رحیم زاده صفوی، تهران، دنیای کتاب، 1386

- شاه عباس، پادشاه سنگدلی که به افسانه بدل شد، دیوید بلو، ترجمه شهربانو صارمی، تهران، انتشارات ققنوس، 1390

 شاه عباس کبیر، زندگی و نبردهای قهرمان بزرگ ملی، مریم ‌نژاداکبری مهربان، ویراستار مهدی افشار، تهران، نشر پارسه، 1387

- ایران در بحران (زوال صفویه و سقوط اصفهان)، رودی متی، ترجمه حسن افشار، تهران، نشر مرکز، 1393.

- دیوان و قشون در عصر صفوی، ویلم فلور، ترجمه کاظم فیروزمند، تهران، نشر آگاه، 1386

- غلامان خاصه، نخبگان نوخاسته دوران صفوی، سوسن بابایی و دیگران، ترجمه: حسن افشار، تهران، نشر مرکز، 1390

- تاریخ نظامی ایران دورة صفویه : خان بابا بیانی،  تهران،  انتشارات زرین‌قلم، 1379

- تاریخ‌نگاری عصر صفویه و شناخت منابع و مآخذ: جهانبخش ثواقب، شیراز، انتشارات نویدشیراز، 1380،

- تبریز از دیدگاه سیاحان خارجی در قرن هفدهم : اکرم بهرامی (دماوندی)، بی‌جا، انتشارات وحید، 1356.

- تجدید عظمت ایران: تاریخ زندگانی شاه عباس کبیر: ابوالقاسم سحاب،  تهران، بنگاه عربی، 1352

- تحقیقاتی در تاریخ ایران عصر صفوی (مجموعه مقالات): راجر سیوری، ترجمه عباسقلی غفاری‌فرد و محمدباقر آرام، تهران، امیرکبیر، 1382،

- تشکیل دولت صفوی ...: محمدکریم یوسف جمالی، اصفهان، موسسه انتشارات امیرکبیر، 1372

 - تشکیل دولت ملی در ایران، حکومت آق‌قوبونلو و ظهور دولت صفوی: والتر هینتس،  ترجمه کیکاوس جهانداری، چ دوم، تهران، خوارزمی، 1361

- تشکیل شاهنشاهی صفویه احیاء وحدت ملی: نظام الدین شیبانی، تهران، انتشارت دانشگاه تهران، 1346

- تغییرات اجتماعی- اقتصادی در ایران عصر صفوی (قرن 16 و17 میلادی): داریوش نویدی، ترجمه هاشم آقاجری، تهران، نشر نی، 1386

- تفکر شیعه و شعر دوره صفوی: اسحاق طغیانی، اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان و انتشارات فرهنگستان هنر،1385

- تیغ برنده پاسخ به کتاب شیخ صفی و تبارش (نوشته سیداحمد کسروی): عبدالصالح نعمت‌اللهی، تهران، بی نا ، 1361.

- جنگ میهنی ایرانیان در چالدران: نصرالله فلسفی،  تهران، انتشارات هیرمند، 1381

- جنگ و عشق: تاریخ عصر شاه عباس کبیر: ابوتراب سردادور،  چاپ سوم، تهران، انتشارات انجمن آثار ملی، 1362

- حقوق اداری زمان صفویه : ضیاء‌الدین ناصر امینی، مشهد، نشر گوتنبرگ، بی‌تا.

 - در باب صفویان، سیوری، راجر، ترجمه رمضان‌علی روح‌الهی، تهران، نشر مرکز، 1380

- درد طلب: احوال و آراء شیخ صفی‌الدین اردبیلی: غلامرضا طباطبایی‌مجد،  تبریز، نشر ابو، 1376.

- دستورالملوک میرزا رفیعا، تصحیح م.ا. مارچینکوفسکی، ترجمه علی کردآبادی، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، 1385

- دین و سیاست در دور صفوی، رسول جعفریان، قم: انتشارات انصاریان، 1370

 - دین و مذهب در عصر صفوی: مریم میراحمدی،  تهران، انتشرات امیرکبیر، 1363

- رازهایی در دل تاریخ، شاه اسماعیل شاعر نبوده و دیوانی هم نداشته است: فیروز منصوری،  تهران، ناشر مؤلف، 1327.

- روابط ایران و عثمانی در عهد صفویان، عباس پورایران، مشهد، نشر دستور، 1384، 180ص.

- روابط دوستی ایران و هند و تأثیر ایران و هند در ادبیات صفویه: علی اکبر شهابی خراسانی، تهران، کتابفروشی مرکزی، 1316.

 - روابط دیپلماسی شاه عباس اول با اسپانیا و پرتغال: منوچهر پارسادوست، تهران، بی‌تا، 1345.

- روابط سیاسی ایران و اروپا در عصر صفوی: عبدالحسین  نوایی، تهران، انتشارات ویسمن، 1372

- روابط سیاسی و اقتصادی ایران و اروپا در دوره صفوی، عبدالحسین نوایی، سازمان (سمت)، 1377

- روابط صفویه و اوزبکان (1031- 913ه.ق)، عباسقلی غفاری‌فرد،  تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1376

- زن در تاریخ‌نگاری صفویه: عباسقلی غفاری‌فرد، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1384

- زن، سیاست و حرم‌سرا در عصر صفویه: عبدالمجید شجاع، سبزوار، انتشارات امیدمهر، 1384

- زندگانی شاه اسماعیل اول با نگرش بر خصوصیات جسمی، روحی، ذوقی و...، محمدکریم یوسف جمالی،  قم، انتشارات محتشم کاشان، 1376.

- زندگانی شاه عباس اول: نصرالله فلسفی،  5 ج، چاپ چهارم، تهران، انتشارات علمی، 1369

- زندگی‌ شاه عباس : لوئی بلان، ترجمة ولی‌الله شادان، تهران، انتشارات اساطیر، 1375

- ساختار نهاد و اندیشه دینی در ایران عصر صفوی: منصور صفت‌گل،  تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1381

- سازمان اداری حکومت صفوی (تعلیقات بر تذکره‌الملوک): ولادیمیر مینورسکی. ترجمه مسعود رجب‌نیا،  تهران، چ دوم  امیرکبیر، 1368

- سقوط اصفهان به روایت کروسینسکی: به کوشش جواد طباطبایی، چاپ دوم، تهران، نگاه معاصر، 1384

- سلسله صفویه و بررسی تمدن و وضع اجتماعی ایران در این دوره: عبدالحسین ناطقی، تهران، بی‌نا، 1350

- سیاست خارجی ایران در دوران صفویه: نصرالله فلسفی، تهران، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، 1341

- سیاست و اقتصاد عصر صفوی: محمدابراهیم باستانی پاریزی، چاپ سوم، تهران، انتشارات صفی علیشاه، 1362

- سیر تحول نقاشی ایرانی سده شانزدهم میلادی: م.م، اشرفی، ترجمه زهره فیضی، تهران، انتشارات فرهنگستان هنر، 1384

- شاردن و ایران: تحلیلی از اوضاع ایران در قرن هفدهم میلادی: دیریک وان در کرویس، ترجمه حمزه اخوان تقوی، تهران، نشر فرزان روز، 1380

- شاه اسماعیل اول پادشاهی با اثری دیرپای در ایران و ایرانی: منوچهر پارسادوست، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1375

- شاه اسماعیل اول و جنگ چالدران: هاشم حجازی‌فر، تهران، انتشارات سازمان اسناد ملی ایران، 1374

- شاه اسماعیل دوم صفوی: والتر هینتس، ترجمه کیکاوس جهانداری، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1371

 - شاه اسماعیل دوم: شجاع تباه شده، پارسادوست، منوچهر، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1381،

- شاه اسماعیل صفوی (مجموعه اسناد و مکاتبات تاریخی همراه با یادداشتهای تفصیلی)، به اهتمام عبدالحسین نوایی، ج دوم، تهران،  ارغوان، 1368

- شاه اسماعیل صفوی مرشد سرخ‌کلاهان: محمد احمد پناهی سمنانی، تهران، انتشارات کتاب نمونه، 1371.

- شاه اسماعیل صفوی: فریدون فاضل تولینچی، ترجمه غ. ممتحن، تهران، انتشارات بابک،  1346.

- شاه تهماسب اول: منوچهر پارسادوست،  تهران، شرکت سهامی انتشار، 1377

- شاه سلطان حسین صفوی تراژدی ناتوانی حکومت: محمد احمد پناهی سمنانی، محمد، تهران، کتاب نمونه، 1373.

- شاه طهماسب صفوی (مجموعه اسناد و مکاتبات تاریخی همراه با یادداشت‌های تفصیلی)، عبدالحسین نوایی، چ دوم، تهران،  ارغوان، 1368

- شاه عباس صفوی (مجموعه اسناد و مکاتبات تاریخی همراه با یادداشت‌های تفصیلی)،  عبدالحسین نوایی، دو مجلد، چ سوم، تهران، زرین، 1367

- شاه عباس دوم و زمان او : احمد فاضل، تهران، مؤسسه فرهنگی هنری ضریح، 1376.

- شاه عباس کبیر، مرد هزارچهره: محمد احمد پناهی سمنانی، تهران، انتشارات کتاب نمونه، 1369.

- شاه عباس و هنرهای اصفهان: آنتونی ولش، ترجمه احمدرضا تقاء، تهران، فرهنگستان هنر، 1385

- شاه محمد، پادشاهی که شاه نبود: منوچهر پارسادوست،  تهران، شرکت سهامی انتشار، 1381

- شرح جنگ‌ها و تاریخ زندگانی شاه اسماعیل صفوی: علی اصغر رحیم‌زاده صفوی، تهران، کتابفروشی خیام، 1341

- شیخ صفی و تبارش: احمد کسروی، تهران، انشارات فردوسی، 1379

- صفویان : راجر سیوری و دیگران، ترجمه و تدوین یعقوب آژند، تهران، انتشارات مولی، 1380

- صفویه از ظهور تا زوال (سال‌های 905 تا 1135): رسول جعفریان، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشة معاصر، 1378

- صفویه در عرصة دین، فرهنگ و سیاست: رسول جعفریان، 3 ج، قم، انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1379

- صفویه و وزیران کرمانی: صادق رحیمی، علی گلاب‌زاده و احمد اسداللهی کرمانی، نشر جامه‌دران، 1386

- ضعیفه: بررسی جایگاه زن ایرانی در عصر صفوی: بنفشه حجازی،  چاپ دوم، تهران، قصیده‌سرا، 1381،

- طب در دورة صفویه: سیریل الگود، ترجمة محسن جاویدان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1357

- عرفان و ادب در عصر صفوی» احمد تمیم‌داری، 2ج، تهران: انتشارات حکمت، 1372 و 1373

- علل برافتادن صفویان، مکافات‌نامه: رسول جعفریان، بی‌جا، سازمان تبلیغات اسلامی، 1372

- علما و مشروعیت دولت صفوی: محمدعلی حسینی‌زاده، تهران، انجمن معارف اسلامی، 1379.

- فرامین و احکام دوران صفوی: تقی موسوی، باکو، 1965.

- برافتادن صفویان، برآمدن محمود افغان (روایت شاهدان هلندی): ویلم فلور،  ترجمه ابوالقاسم سری، تهران، توس، 1365

- نظام مالیاتی ایران از عهد صفویه تا عصر حاضر: ویلم فلور، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران، انتشارات توس.

- فهرست راهنمای اسناد صفویه، تهران، مدیریت پژوهش و تحقیقات سازمان اسناد ملی ایران،1369.

 قیام غریب شاه گیلانی مشهور به عادلشاه در دورة صفویه: محمود پاینده، تهران، نشر سحر، 1357.

- کاوش‌های تازه در باب روزگار صفوی: رسول جعفریان، قم، نشر ادیان، 1384

- کنش دین و دولت در ایران عصر صفوی: هاشم آقاجری، تهران، مرکز بازشناسی اسلام و ایران (انتشارات باز)، 1380

- کشیشان فرانسوی در دوران صفویه و افشاریه: نامه‌های شگفت‌انگیز، ترجمه بهرام فره‌وشی، تهران، اندیشه جوان، 1370.

مثال های صدور صفوی، بررسی کوتاهی درباره یک نوع از اسناد دیوانی دوره صفوی: حسین مدرسی طباطبایی،  قم، انتشارات حکمت، 1353.

 - مجموعه مقالات همایش اصفهان و صفویه، 2ج، به اهتمام مرتضی دهقان‌ژاد، اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان، 1380-1381.

 - مجموعه مقالات همایش صفویه در گستره ایران زمین، به اهتمام مقصودعلی صادقی، تبریز، انتشارات ستوده، 1384.

- محمدرضا بیک در پاریس: حسین انصاری،  اقتباس از کتاب موریس اربت، تهران، چاپخانة چهر، 1324.

- محمدرضا بیک سفیر ایران: موریس هربت، ترجمه‌ای به تلخیص از عبدالحسین وجدانی، چ دوم، انتشارات گزارش، 1362

- مشعشعیان: احمد کسروی،  چاپ سوم، تهران، انتشارات سحر، 1356

- مکتب نگارگری اصفهان: یعقوب آژند، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،  1385

- مکتب نگارگری تبریز و قزوین و مشهد: یعقوب آژند، تهران، ‌انتشارات فرهنگستان هنر، 1384

- مهاجرت علمای شیعه از جبل عامل به ایران در عصر صفوی: مهدی فرهانی‌منفرد، تهران،  انتشارات امیرکبیر، 1377

- نامه‌های خان احمد گیلانی (نیمه دوم سده دهم هجری)، به کوشش فریدون نوزاد، تهران، انتشارات افشار، 1373

- نظام ایالات در دوره صفویه: کلاس میشائل رهربرن، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1375

- نقش ارامنة ایرانی در تجارت بین‌المللی تا پایان سدة 17 میلادی: واهان بایبوردیان، ترجمه اریک باغداساریان، تهران، نشر مؤلف، 1375.

- نقش ترکان آناطولی در تشکیل و توسعه دولت صفوی: فاروق سومر، ترجمه احسان اشراقی و محمدتقی امامی، تهران، نشر گسترده، 1371

- همایون در ایران:  سوکمار رای ، ترجمه کیوان فروزنده شهرکی، تهران، انتشارات آرون،

- اختلاف تجاری ایران و هلند 1715- 1712،: ویلم فلور،  ترجمه ابوالقاسم سری، تهران، انتشارات توس، 1371

- اسناد پادریان کرملی بازمانده از عصر شاه عباس صفوی، به کوشش منوچهر ستوده و ایرج افشار، تهران، میراث مکتوب، 1383

. - اسناد روابط تاریخی ایران و پرتغال: مهدی آقامحمد زنجانی، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، 1382.

- اسناد روابط دولت صفوی با حکومت‌های ایتالیا، به کوشش محمدحسن کاووسی عراقی، تهران، وزارت امور خارجه،  1379

- اسناد مصور اروپاییان از ایران از اوایل قرون وسطی تا اواخر قرن هجدهم: غلامعلی همایون، 2ج، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1348.

- اسناد و مکاتبات سیاسی ایران از سال 1038 تا 1105 هـ.ق، : عبدالحسین نوایی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 1360،

 - اسناد و مکاتبات سیاسی ایران از سال 1105 تا 1135 هـ.ق،: عبدالحسین نوائی، تهران مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی،1363

- اسناد و نامه‌های تاریخی دوره صفویه: ذبیح الله ثابتیان،  تهران، کتابخانه ابن‌سینا، 1343،

- اشرف افغان بر تختگاه اصفهان: ویلم فلور، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران، انتشارات توس، 1367

- امام قلی خان سردار اسطوره‌ای فرهنگ، تاریخ و استقلال ایران، مجموعة سخنرانی‌ها ، تهران، سازمان منطقه آزاد قشم، بی‌تا

- اندیشه تاریخ‌نگاری در عصر صفوی: محمدباقر آرام،، تهران، امیرکبیر، 1386،

- اولین سفرای ایران و هلند : ویلم فلور، به کوشش و ترجمه داریوش مجلسی و حسین ابوترابیان، تهران، کتابخانه طهوری، 1356

- ایران در راه عصر جدید: تاریخ ایران از 1350 تا 1750،: هانس رویمر، ترجمه آذر آهنچی، تهران، دانشگاه تهران، 1380

- ایران در عهد شاه عباس دوم: پاول لوفت، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران، وزارت امور خارجه، انتشارات 1380

- ایران صفوی از دیدگاه سفرنامه‌های اروپاییان: سیبیلا شوستر والسر، ترجمه غلامرضا ورهرام، تهران، امیرکبیر، 1364

- ایران عصر صفوی: راجر سیوری، ترجمه کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز، 1372

- ایران و جهان از مغول تا قاجاریه: عبدالحسین نوایی، جلد اول،  چاپ سوم، تهران، نشر هما، 1370.

- برگزیده و شرح سفرنامه شاردن: راند دبلیو فریه، ترجمه حسین هژیریان و حسن اسدی، تهران، نشر فرزان‌روز، 1384

- مقدمه‌ای بر مناسبات دین و دولت در ایران عصر صفوی، هاشم آقاجری، تهران، طرح نو، 1389

- پژوهشی درباره وزارت شیخ علی خان زنگنه وزیر اعظم شاه سلیمان صفوی: علیرضا کریمی، تبریز، نشر سالار، 1379

. - پیدایش دولت صفوی: میشل مزاوی، ترجمه یعقوب آژند، تهران،نشر گستره، 1361،

- پیوند سیاست و فرهنگ در عصر زوال تیموریان و ظهور صفویان: مهدی فرهانی‌منفرد، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1381

- تاریخ ایران (دوره صفویان)، پژوهش از دانشگاه کمبریج، ترجمة یعقوب آژند، تهران، جامی، 1380،

- تاریخ بیگدلی- شاملو : غلامحسین بیگدلی،  ج 2 (1 و 2 در یک مجلّد)، تهران، انتشارات فتحی،1374

- تاریخ تحولات ایران عصر صفوی از شیخ صفوی تا شاه عباس اول: محمدکریم یوسف جمالی، اصفهان، دانشگاه آزاد  واحد نجف‌آباد، 1385

- تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفویه: عبدالحسین نوایی و عباسقلی غفاری فرد، تهران  سمت، 1381.

- تاریخ جنگ چالدران : نصرالله فلسفی، تهران، انتشارت دانشگاه تهران، 1332.

- تاریخ روابط ایران با اروپا در عهد صفویه (برای سال پنجم ادبی)، ترجمة عباس پرویز، تهران، شرکت مطبوعات، 1317

- تاریخ روابط ایران و اروپا در دوره صفویه: نصرالله فلسفی، تهران، چاپخانه ایران، 1316

- تاریخ روابط ایران و هند (در دوره صفویه و افشاریه): ریاض الاسلام، ترجمه محمدباقر آرام و عباسقلی غفاری‌فرد، تهران،  امیرکبیر، 1373،

- تاریخ روابط خارجی ایران در عهد شاه اسماعیل صفوی: علی اکبر ولایتی،  تهران، وزارت امور خارجه، 1375،

- تاریخ روابط خارجی ایران در عهد شاه عباس اول صفوی: علی اکبر ولایتی، تهران، وزارت امور خارجه، 1374

- تاریخ روابط روس و ایران: محمدعلی جمالزاده، تهران، بنیاد موقوفات  افشار، 1372.

- تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران از مرگ تیمور تا مرگ شاه عباس: ابوالقاسم طاهری، چاپ دوم، تهران، کتاب‌های جیبی + انتشارات فراکلین، 1354

- تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در عصر صفوی: مریم میراحمدی،  تهران، انتشارات امیرکبیر، 1371.

- تاریخ شاه اسماعیل صفوی: غلام سرور، ترجمه محمدباقر آرام و عباسقلی غفاری‌فرد، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1374،

 - تاریخ صفویه: احمد تاجبخش، ج 1 (شامل دو جلد در یک مجلّد)، شیراز، انتشارات نوید، 1372،

- تاریخ صفویه: احمد تاجبخش، ج 2 (هنر و صنعت، ادبیات و علوم و سازمان‌های عصر صفویه)، شیراز، انتشارات نوید، 1378،

- اقتصاد و سیاست خارجی عصر صفوی: رودلف متی،  ترجمه حسن زندیه، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1387

- حیات اسلامی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی شاه اسماعیل اول...، محمدکریم یوسف‌جمالی، اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی (نجف‌آباد)، 1387

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۱۰/۰۱
تاریخنگار

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی